Årsmötet 2021 – Olofström

Årsmötet 2021

Den 9 februari höll Reumatikerföreningen Olofström sitt årsmöte och detta år fick det ske genom poströstning. Allt gick bra och föreningen fick in 23 poströster från medlemmarna som gav styrelsen ansvarsfrihet.

Efter att valen var gjorda så ser styrelsen ut:

Åsa Moberg Axelsson, ordförande

Kenita Jönsson, vice ordförande och sekreterare

Anita Jönsson, kassör

Anette Sjöö, ledamot

Birgit Nilsson, ledamot

Juri Känno, revisor

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.