Vi träffas på Renates klockan 14,00 och fikar gemensamt till självkostnadspris.