Om oss – Olofström

Om oss

Reumatikerföreningen Olofström finns till för att ge stöd och råd i vardagen för dig med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen. Vi har nu 70 medlemmar som har många aktiviteter tillsammans.

Föreningen bildades den 15 december 1977 och firade därför sitt 45-års jubileum hösten 2022.

 • Föreningen bjuder på någon förtäring på medlemsmöten om inte annat anges.
 • Du anmäler önskemål om särskild kost i god tid.
 • Aktuell föreningsinformation lämnas på medlemsmöten.
 • Föreningen försöker hjälpa till att samordna resor till och från sammankomster för den som inte har färdtjänst eller annan möjlighet att ta sig dit, ring i god tid till någon i styrelsen.

Och verkar sammanfattande för:

 • Att Reumatiker ges goda levnadsförhållanden.
 • Att vård- och rehabiliteringsinsatser ökas för Reumatiker.
 • Att forskning kring de reumatiska sjukdomarna ökas.
 • Att utbildning om reumatikers situation förstärks för all vårdpersonal.
 • Att möjligheter till utbildning och sysselsättning för reumatiker förstärks.

Gåvor till lotteri eller annat ändamål tas tacksamt emot.
Hjälp gärna till att skaffa nya medlemmar!
Bankgiro nr: 5804-9610, Kyrkhults Sparbank.

Vårt mål är att alla reumatiker är fullt delaktiga och jämlika i samhället.
Vår förening är en del av Reumatikerförbundet, som har 200 föreningar över hela landet.

Som medlem träffar du personer med olika reumatiska sjukdomar som:

 • får information
 • byter erfarenheter
 • får tips
 • har roligt tillsammans

Kontakta oss för mer information!