Reumatikerdistriktets Representantskapsmöte den 19 mars

Reumatikerdistriktet Blekinge anordnar sitt Representantskapsmöte den 19 mars i Strångamåla. Anmälan senast den 3 mars till ordförande. Det blir lunch, stadgeenliga förhandlingar, unbderhållning av den …

Reumatikerdistriktets Representantskapsmöte den 19 mars Läs mer »